Crowd Care maakt mensenmassa’s veiliger

Crowd Care maakt mensenmassa’s veiliger

Crowd Care slaat brug tussen theorie en praktijk

Crowd Care ondersteunt op strategisch, tactisch en operationeel niveau

CROWD CARE

Een groot concert, sportevenement, conferentie of herdenking. Een verkeers-knooppunt of stationshal. Waar veel mensen samenkomen, ontstaan veiligheidsrisico's. Een goede voorbereiding kan veel incidenten ondervangen, maar de praktijk is grillig en sluit niet altijd aan bij wat er aan de bestuurstafel is bedacht. Zijn alle calamiteiten te voorkomen? Nee. Maar de manier waarop er geanticipeerd en gereageerd wordt, is wel te beïnvloeden.

Lees meer

Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"