top of page

COMMUNICATIE

Effectieve communicatie is van cruciaal belang bij het organiseren van evenementen, ongeacht hun aard of omvang. Het vermogen om helder te communiceren met alle betrokken partijen, personeel, deelnemers en het publiek, speelt een essentiële rol bij het creëren van een soepele, veilige en gedenkwaardige ervaring voor iedereen.

 

Tijdens het evenement is vlotte en nauwkeurige communicatie essentieel om te reageren op eventuele onvoorziene omstandigheden die zich kunnen voordoen. Dit kan variëren van het informeren van het personeel over wijzigingen in het programma tot het verstrekken van instructies aan het publiek in geval van evacuatie of andere veiligheidsproblemen. Een goed doordacht communicatieplan kan het verschil maken tussen een gecontroleerde reactie en chaos in stressvolle situaties.

 

Crowd Care is in staat om op een breed scala aan onderwerpen te ondersteunen. Onderstaande onderwerpen geven een beeld van de mogelijkheden.

  • Bezoekerscommunicatie

  • Crisiscommunicatie

  • Handelingsperspectief en zelfredzaamheid

  • Informatie, taal en pictogrammen

  • Safety & Security Awareness

  • Bewust Waarnemen & Afwijkend Gedrag

  • Social Media & Open Source Intelligence

  • Omgevingsmanagement

 

Wij kunnen u ondersteunen door het opstellen van een Communicatieplan en de uitvoering ervan. Maar ook voor advies, training of klankborden kunt u contact met ons opnemen.

Communicatie en social media
bottom of page