top of page

CRISIS MANAGEMENT

Het organiseren van een evenement brengt verschillende risico's met zich mee, variërend van kleine ongemakken tot grote calamiteiten. Het voorbereiden op een crisissituatie is daarom essentieel om snel en adequaat te kunnen reageren op mogelijke noodsituaties en de veiligheid van bezoekers, personeel, artiesten en omstanders te waarborgen. Door scenario's te analyseren en mogelijke noodsituaties te visualiseren, kunnen proactieve maatregelen genomen worden om risico's te minimaliseren en de impact van een crisis te beperken.

 

Tijdens het evenement biedt een duidelijk gedefinieerd crisismanagementplan richtlijnen en procedures voor het omgaan met calamiteiten. Dit omvat het identificeren van de verantwoordelijkheden van het personeel, het opzetten van communicatiekanalen voor het delen van informatie en het coördineren van de incidentopvolging. Een effectief crisismanagementplan omvat ook training en opleiding voor het personeel, zodat zij weten hoe ze moeten reageren in geval van een noodsituatie. Door regelmatige oefeningen en simulaties uit te voeren, kunnen betrokkenen ervoor zorgen dat hun team voorbereid en bekwaam is om snel en adequaat te handelen, zelfs onder stressvolle omstandigheden.

 

Crowd Care is in staat om op een breed scala aan onderwerpen te ondersteunen. Onderstaande onderwerpen geven een beeld van de mogelijkheden.

 

  • Opbouw (publiek-privaat) crisismanagement team

  • Scenario denken

  • Evenementenoefening / doorleefsessies

  • Crisiscommunicatie

  • Leiderschap en ondersteuning

  • Evaluatie van calamiteiten

 

Wij kunnen u ondersteunen door het opstellen van een crisismanagementplan en de uitvoering ervan. Ook voor advies, training of klankborden kunt u contact met ons opnemen.

crisismanagement
bottom of page