top of page

BASISCURSUS EVENEMENTENVEILIGHEID

Onze visie is dat veiligheid een niet op zichzelf staand onderdeel is binnen het organiseren van evenementen, maar een element dat door de gehele organisatie verweven is waarbij zowel interne- als externe stakeholders hun rol en verantwoordelijkheid hebben.

Het doel is de basis kennis en vaardigheden op het gebied van vergunningen, veiligheid en crowd management aanleren voor een (beginnend) professional.

De deelnemer wordt handvatten geboden om op concrete wijze invulling te geven aan een professioneel kritische instelling binnen het werkveld van Vergunningen, Veiligheid en Crowd Management. Na afronding van deze leergang heeft de deelnemer een sterke theoretische basis, aangevuld met praktijkvoorbeelden.

Wat kan ik als ik deze basiscursus gevolgd heb? – Doelstellingen:

 • Een volledig beeld hebben ontwikkelt van het werkveld van evenementenveiligheid;

 • Theoretische kennis en modellen leren kennen om op een gestructureerde wijze naar veiligheid bij evenementen te kijken;

 • De aanwezige kennis bij publieke en private partijen tot een bruikbaar geheel en essentie kunnen samenbrengen;

 • Planvorming op te stellen voor vergunningaanvragen en de juiste private- en publieke stakeholders betrekken voor de operationele uitvoering.

 

Wat zijn de startcompententies?

 • Affiniteit met evenementenveiligheid;

 • Er wordt getracht een gemêleerde groep publieke en private deelnemers samen te stellen, die in staat zijn elkaars context te begrijpen, elkaar te versterken en van elkaar te leren;

 • De deelnemer heeft minimaal een MBO werk- en denk niveau en is bijvoorbeeld werkzaam bij de Politie, Brandweer, GHOR,  Veiligheidsregio, Gemeente, Beveiliging, Justitie, Evenementenorganisatie, Vervoer en Logistiek, Medische supplier of Adviesbureau;

 • Mocht de deelnemer niet aan deze competenties kunnen voldoen, dan zal een intake gesprek volgen, met de insteek deelname mogelijk te maken;

 • De leergang wordt aangeboden op HBO niveau.

 

Hoe is de basiscursus opgebouwd?

 • De basiscursus bestaat uit modules verdeeld over 3 dagen;

 • Elke module biedt leerdoelen, competenties, inzichten, kennis en achtergronden;

 • Een goede basiscursus voor de (beginnende) professional uit het beroepenveld, verzorgd door gerenommeerde deskundigen met een goede naam in de markt, zowel uit de publieke- als private sector;

 

Module 01: Risico-analyse​

De trainer voor deze module is Gerard van Duykeren. 

 • Ongevallenanalyse

 • Risico’s & wegingen

 • Diverse modellen & methodieken

 • Weging en beoordelen

 • Risico’s van de risico-analyse

 • Belangrijke risico’s

Module 02: Introductie Crowd Management​

De trainer voor deze module is Ruud van Buren

 • Profielanalyse evenement

 • Dataverzameling

 • Site design

 • Bezoekersinformatie

 • Integraal veiligheids- en mobiliteitsteam

 • Fases evenement

 • Crisis- & incidentmanagement (CMTE/IBP)

Module 03: Entreeproces & Barrierconstructies​

De trainer voor deze module is Daniël Pardijs

 • De risico’s van hoge publieksdichtheden

 • De MOJO-barrier & barrier-layouts

 • De risico’s van het entreeproces

 • De verschillende fases van het entreeproces

 • Statistische benadering

Module 04: Awareness & Bewust Waarnemen​

De trainer voor deze module is Sherman Bonofacio.

 • Bewust Waarnemen

 • Afwijkend gedrag

 • Dreigingen

 • Publiek vs. privaat

 • Veiligheidsmaatregelen

Module 05: Constructie veiligheid, Brandveiligheid, Milieu & Hygiëne​

De trainer voor deze module is Malik Sanders. 

 • Omgaan met vergunningvoorschriften

 • Wettelijk kader & betrokken actoren

 • Plannen & draaiboeken

 • Veiligheidsafstanden

 • Preventiecontroles

Module 06: Opschaling & Crisisbeheersing​

De trainer voor deze module is Ismé Kamminga.

 • Opschaling organisatie & overheid

 • Publiek-private samenwerking

 • Informatiemanagement

Module 07: Risicovolle weersomstandigheden​​

De trainer voor deze module is Daniël Pardijs​. 

 • Data analyse constructies

 • Ontleden van weersomstandigheden

 • Knelpunten in besluitvorming

 • Incidentopvolging / ontruimen​

Wat is de planning?

 • De basiscursus bestaat uit drie dagen

 • De groep bestaat uit ongeveer 15 cursisten

 • De kosten voor de basiscursus bedragen € 1099,- (Ex. BTW)

 • Locatie is Utrecht

 • Voor vragen kunt u terecht bij info@crowdcare.nl

 • Voor de basiscursus zijn er meerdere opties mogelijk:

  • Maandag 15 t/m woensdag 17 april 2024

  • Maandag 27 t/m 29 mei 2024

  • Maandag 16 t/m 18 september 2024

  • Maandag 4 t/m 6 november 2024

Na het afronden van de basiscursus evenementenveiligheid ontvangt elke deelnemer een certificaat.

Basiscursus Evenementenveiligheid
Basiscursus Evenementenveiligheid
Meerdere data
Wanneer
15 apr 2024, 09:30 – 17 apr 2024, 18:00
20230701_0029_FredAgain_MartinHols-MH229
bottom of page