top of page

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Crowd Care Consultancy, Krommewetering 21, 3543 AP UTRECHT.

Doeleinden van gebruik.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Crowd Care Consultancy in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Crowd Care Consultancy gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • relatiebeheer;

  • product- en dienstontwikkeling;

  • het bepalen van strategie en beleid;

  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Crowd Care Consultancy, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.
 

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Externe links

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites.

Crowd Care Consultancy is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder het beheer van Crowd Care Consultancy vallen.

Inzage

U mag Crowd Care Consultancy vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Crowd Care Consultancy verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via email info@crowdcare.nl

CrowdCare
bottom of page