top of page

Iedereen is welkom! Maar is er voor iedereen altijd toegang...?

Door het gehele land worden activiteiten georganiseerd; elke stad en plaats heeft zijn eigen activiteitenprogramma waaronder veel muziekfestiviteiten.

Een evenement met vooraf gekochte tickets is ingericht op het max. aantal verkochte tickets. Capaciteiten van bijv. entree, horeca, sanitair en publieksoppervlakte zijn in balans gebracht met het aantal bezoekers. Dit is anders bij 'vrij toegankelijke' evenementen waar geen ticket benodigd is. Een zogenaamd 'non-ticket event'. Hierbij is het vaak gissen naar het aantal bezoekers. Zowel over de gehele dag verdeeld, alsmede op het piekmoment.


Deze vrij toegankelijke evenementen leveren wat specifieke vraagstukken op m.b.t. het crowd management.

  • Wie komen er nu eigenlijk en waar komen ze vandaan? Er is tenslotte geen duidelijk bezoekersprofiel uit bijvoorbeeld de ticketverkoop.

  • Wordt er veel (alcohol) gedronken? De drukte bij horeca en op sanitair is moeilijk in te schatten.

  • Hoe laat komen ze dan en hoe lang blijven ze? Er is geen duidelijk in- en uitstroomprofiel.

  • Hoeveel mensen komen er op af? Dit kan sterk af hangen van de weersomstandigheden en programmering.

  • Bij een binnenstedelijk evenement is er soms geen duidelijke scheiding tussen passanten en bezoekers. Ook is de verdeling van publieke (overheid) en private (organisator) verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk.


Deze belangrijke gegevens zijn doorgaans vooraf niet bekend en levert wat (extra) aandachtspunten, denkwerk en afstemming op. Gelukkig hoeft een organisator of overheid niet geheel in het duister te tasten. Er is veel nuttige informatie te destilleren uit bijv. voorgaande edities, de programmering, andere (soortgelijke) dorpen of steden en andere openbare evenementen op die specifieke locatie.


Een flink aandachtspunt is echter wel het scenario 'overcrowding'. Wat als er meer bezoekers komen dan er veilig gefaciliteerd kunnen worden?

  1. Als je in staat bent om de bezoekerscapaciteit goed en tijdig te monitoren, te duiden en hierover te besluiten, ben je al goed op weg.

  2. Als dit wordt opgevolgd met communicatie richting de (teleurgestelde) bezoekers met een duidelijk handelingsperspectief, ben je regie aan het voeren.

  3. Als dit wordt afgemaakt met de juiste materialen (o.a. deugdelijk hekwerk), goed geïnstrueerde servicegerichte medewerkers voor de (be)geleiding van bezoekers; job well done!


Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers en zijn we 2 minuten stil. In de nacht van 4 op 5 mei, wordt traditiegetrouw op het 5 Mei Plein in Wageningen het Bevrijdingsvuur ontstoken door de minister-president, het officiële startsein van de bevrijdingsfestiviteiten.


We wensen eenieder die zich bezig houdt met de veiligheid van de festiviteiten veel succes!


Waar ben jij op 5 mei te vinden?

25 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page