top of page

MOBILITEIT

Het belang van effectieve mobiliteit bij evenementen kan niet genoeg worden benadrukt, omdat het een directe invloed heeft op de ervaring van de bezoekers, de veiligheid en het algehele succes van het evenement. Mobiliteit verwijst naar de manier waarop mensen zich verplaatsen van en naar de evenement locatie. Een goede bereikbaarheid via verschillende vervoerswijzen, zoals auto's, openbaar vervoer, fietsen of te voet, vergroot de toegankelijkheid van het evenement en moedigt meer mensen aan om deel te nemen.

 

Tijdens het evenement is effectieve mobiliteit van essentieel belang om een soepele doorstroming van mensen te garanderen. Dit omvat het organiseren van voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen, het plannen van logische routes en het bieden van faciliteiten voor mensen met mobiliteitsbeperkingen. Hierbij is het noodzakelijk om rekening te houden met de bereikbaarheid in geval van calamiteiten maar ook met de impact op de (directe) omgeving. Bovendien kan een goed mobiliteitsplan bijdragen aan het verminderen van de ecologische impact van het evenement. Door alternatieve vervoerswijzen te bevorderen, zoals het gebruik van de fiets, openbaar vervoer en carpoolen, kunnen organisatoren de milieu impact verminderen en de duurzaamheid van het evenement vergroten.

 

Kortom, het is essentieel dat mobiliteit een integraal onderdeel vormt van de planning en uitvoering van elk evenement.

 

Crowd Care is in staat om op een breed scala aan onderwerpen te ondersteunen. Onderstaande onderwerpen geven een beeld van de mogelijkheden.

 

  • Haalbaarheidsanalyses

  • Capaciteitsanalyses

  • Mobiliteitsplan

  • Integrale mobiliteitsaanpak

  • Projectmanagement

  • Stakeholder analyse & omgevingsmanagement

 

Wij kunnen u ondersteunen door het opstellen van een Mobiliteitsplan en de uitvoering ervan. Maar ook voor advies, training of klankborden kunt u contact met ons opnemen.

mobiliteit
bottom of page