top of page

VERDIEPINGSCURSUS

Onze visie is dat veiligheid een niet op zichzelf staand onderdeel is binnen het organiseren van evenementen, maar een element dat door de gehele organisatie verweven is waarbij zowel interne- als externe stakeholders hun rol en verantwoordelijkheid hebben.

De verdiepingscursus Evenementenveiligheid heeft tot doel;

“Het verder professionaliseren van de aan Vergunningen, Veiligheid & Crowd Management gerelateerde branche in Nederland en daarbuiten”. De leergang heeft een positieve toonzetting en een stevige content, waarbij een actieve rol van de deelnemer wordt verwacht.

De deelnemer wordt handvatten geboden om op concrete wijze invulling te geven aan een professioneel kritische instelling binnen het werkveld van Vergunningen, Veiligheid en Crowd Management. Na afronding van deze verdiepingscursus heeft de deelnemer een sterke theoretische basis, aangevuld met praktijkvoorbeelden en een werkbezoek om zich goed te kunnen bewegen in het werkveld.

Wat kan ik als ik deze verdiepingscursus gevolgd heb? – Doelstellingen:

 • De veiligheid en Crowd Management rondom een evenement kwalitatief kunnen beoordelen en/of organiseren;

 • Kritisch onderscheid kunnen maken in de bruikbaarheid van goedbedoelde, aangeleerde wijsheden en/of eigen theorieën, naar een meer onderbouwde en bewuste handelswijze, ondersteunt door onderzoek en wetenschap;

 • De aanwezige kennis bij publieke en private partijen tot een bruikbaar geheel en essentie kunnen samenbrengen;

 • Gebruik kunnen maken van de diverse publieke en private deskundigheid, waarbij met elkaar wordt geleerd en wordt gedeeld. Een multidisciplinaire beroepshouding door inzichten en vaardigheden uit de verschillende kennisdomeinen en deze toepassingsgebieden overstijgen;

Wat zijn de startcompententies?

 • Het strekt tot de aanbeveling dat deelnemers enkele jaren werkzaam- of betrokken zijn in het werkveld van Evenementenveiligheid en Crowd Management, dit omdat van de deelnemer een bepaalde mate van inbreng wordt verwacht;

 • Beginnende professionals wordt aangeraden eerst de basiscursus evenementenveiligheid te volgen.

 • Er wordt getracht een gemêleerde groep publieke en private deelnemers samen te stellen, die in staat zijn elkaars context te begrijpen, elkaar te versterken en van elkaar te leren;

 • De deelnemer heeft minimaal een MBO+ werk en denk niveau en is bijvoorbeeld werkzaam bij de Politie, Brandweer, GHOR,  Veiligheidsregio, Gemeente, Beveiliging, Justitie, Evenementenorganisatie, Vervoer en Logistiek, Medische supplier of Adviesbureau;

 • Mocht de deelnemer niet aan deze competenties kunnen voldoen, dan zal een intake gesprek volgen, met de insteek deelname mogelijk te maken;

 • De verdiepingscursus wordt aangeboden op HBO niveau.

 

Hoe is de verdiepingscursus opgebouwd?

 • De verdiepingscursus bestaat uit modules verdeeld over 2 hele dagen;

 • Elke module biedt leerdoelen, competenties, inzichten, kennis en achtergronden;

 • Een krachtige leergang voor de professional uit het beroepenveld, verzorgd door gerenommeerde deskundigen met een goede naam in de markt, zowel uit de publieke- als private sector;

Modules:

 1. Introductie Evenementenmobiliteit

 2. Introductie Evenementenzorg

 3. Veiligheidsorganisatie & Leiderschap

 4. Crowd Psychology

 5. Event Technology

 

Wat is de planning?

 • Gewenste grootte van de klas is 12 tot 16 personen;

 • Locatie midden-Nederland;

 • Kosten: ntb (ex. BTW)

 • Voor data neem a.u.b. contact met ons op via info@crowdcare.nl

Verdiepingscursus
bottom of page