WERKWIJZE

De werkwijze van Crowd Care is ieder project te benaderen vanuit een helikopterview. Een evenement is een complex geheel van factoren die allemaal op elkaar inwerken. Crowd management en veiligheid zijn onlosmakelijk verbonden met dit krachtenveld. Zo bepaalt de keuze voor de locatie, de activiteit die plaatsvindt of het bezoekersprofiel wat de specifieke veiligheidsrisico’s en uitdagingen zijn. En dus welke specifieke keuzes en oplossingen nodig zijn op het gebied van logistiek, terrein-inrichting of beveiliging. Onze overtuiging is dat veiligheid en crowd management bij iedere grootschalige samenkomst van mensen – in welke vorm dan ook – al in de conceptfase geïntegreerd moeten worden.

Waarvoor?

U kunt ons inzetten voor advies en uitvoering. De opdrachten die Crowd Care krijgt, zijn divers. Wat we onder meer doen:

  • Als klankbord fungeren. We bespreken uw knelpunten en twijfels over de veiligheid. We beoordelen uw plannen. We denken met u mee.
  • Praktische onderdelen als risicoanalyses maken, logistieke terreininrichting of een gedegen veiligheidsorganisatie opzetten.
  • Plannen op tactisch of operationeel niveau uitwerken
  • Het bieden van strategische en operationele ondersteuning en monitoring tijdens dreigende crisissituaties en crises.

Opdrachtgever

Evenementenorganisator, (lokale) overheid, profit en non-profit organisaties. Communicatie en Media.

Activiteit

Festival, manifestatie, verkeersknooppunt, huldiging, sportevenement, congres, herdenking, concert, conferentie, expositie, opening.

Bezoeker

Bezoekersprofiel: leeftijd, gedrag, ervaring, geslacht, opleiding, fysiek, doel, verwachtingen.

 

 

Locatie

Bereikbaarheid, capaciteit, outdoor/indoor, weersomstandigheden, ervaring, omgeving.

Overheden | diensten

Lokale overheid, politie, brandweer, GHOR, veiligheidsregio’s, COPI, gemeente.

Toeleveranciers

Materiaal, energie, vervoer, personeel.

 

 

 

Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"