top of page

CROWD CARE SLAAT BRUG

Een groot concert, sportevenement, conferentie of herdenking. Een verkeersknooppunt of stationshal. Waar veel mensen samenkomen, ontstaan veiligheidsrisico’s. Een goede voorbereiding kan veel incidenten ondervangen, maar de praktijk is grillig en sluit niet altijd aan bij wat er aan de bestuurstafel is bedacht. Zijn alle calamiteiten te voorkomen? Nee. Maar de manier waarop er geanticipeerd en gereageerd wordt, is wel te beïnvloeden.


Crowd Care Consultancy is in 2012 opgericht vanuit de behoefte een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Al voor de oprichting klopten overheden, organisatoren, hulpverleningsdiensten en logistieke dienstverleners aan bij de partners van Crowd Care voor strategisch advies en praktische ondersteuning. Onze dagelijkse ervaringen en het veelvuldig beroep op deze capaciteiten waren aanleiding om de goede en complementaire samenwerking om te zetten in een onderneming. Samen hebben we deel uitgemaakt van duizenden nationale en internationale evenementen, bijeenkomsten en manifestaties. Waaronder grootschalige projecten als Live Aid, Sail Amsterdam, Lowlands, de Nijmeegse Vierdaagse, Libelle Zomerweek, Koninginnedag, concerten van U2, Madonna en Coldplay, culturele festivals en nationale sportevenementen. Internationale opdrachtgevers zijn onder meer Metallica en de Rolling Stones, Wembley Stadium en The Greater London Authority, organisator van de publieksevenementen rondom de Olympische Spelen 2012. Maar ook de vele kleinschalige evenementen hebben onze praktijkkennis versterkt. Graag willen we deze opgedane kennis en ervaring delen met onze opdrachtgevers.

Voor wie?
Crowd Care ondersteunt (lokale) overheden, organisatoren en hulpverleningsdiensten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Door ons dagelijks contact met de praktijk weten we uit ervaring waarmee u als bestuurder of organisator te maken krijgt bij het opzetten van grootschalige, complexe en soms risicovolle evenementen. We weten wat het is om verantwoordelijk te zijn voor honderden, duizenden of soms tienduizenden mensen. In die verantwoordelijkheid willen wij u graag ondersteunen.

Crowd Care
bottom of page