Crowd Care

ORGANISATIE

Het kennis- en opleidingsinstituut Crowd Care is in 2012 opgericht door Ronny Hooch Antink (toenmalig LOC7000), Cees Muurling (toenmalig The MOJO Barriers), John Mulder (toenmalig MOJO Concerts) en Gerard van Duykeren (toenmalig TSC Crowd Management). Voorgenoemde personen hebben vanaf de jaren ’80 aan de wieg gestaan van de ontwikkelingen en innovaties op het gebied van evenementenveiligheid. Allen vanuit een eigen discipline en invalshoek binnen het vakgebied, met een schat aan praktijkervaring op het hoogste niveau.

“We zien in ons dagelijks werk dat de veiligheid daadwerkelijk kan verbeteren door inbreng uit de praktijk. In onze ervaring blijft veiligheid nog te vaak een papieren tijger, terwijl toepasbaarheid en praktische uitvoerbaarheid essentieel zijn. Onze drijfveer is evenementen steeds veiliger te maken en met onze kennis een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de sector waar we ons zo sterk mee verbonden voelen. De theoretische kennis en praktijkervaring op het gebied van veiligheid en crowd management die in de afgelopen tientallen jaren is opgebouwd willen we graag delen met onze opdrachtgevers. Of het nu gaat om organisatoren van evenementen, overheden, profit of non-profit organisaties.”

De oprichters hebben inmiddels het docentschap binnen Crowd Care overgedragen. De huidige docenten binnen Crowd Care kennen hun oorsprong eveneens in de hoek van de live muziekindustrie met jarenlange ervaring. De historische kennis van de oprichters wordt nog altijd gebruikt binnen het kennis- en opleidingsinstituut.

Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"