Crowd Care

ORGANISATIE

Crowd Care is in 2012 opgericht door Ronny Hooch Antink (Loc7000), Cees Muurling (The Mojo Barriers), John Mulder (TwistedDutchmen / Mojo Concerts) en Gerard van Duykeren (The Security Company). Zij hebben, ieder vanuit hun eigen discipline, dagelijks met vraagstukken rond evenementenveiligheid en crowd management te maken.

“We zien in ons dagelijks werk dat de veiligheid daadwerkelijk kan verbeteren door inbreng uit de praktijk. In onze ervaring blijft veiligheid nog te vaak een papieren tijger, terwijl toepasbaarheid en praktische uitvoerbaarheid essentieel zijn. Onze drijfveer is evenementen steeds veiliger te maken en met onze kennis een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de sector waar we ons zo sterk mee verbonden voelen. De theoretische kennis en praktijkervaring op het gebied van veiligheid en crowd management die in de afgelopen tientallen jaren is opgebouwd willen we graag delen met onze opdrachtgevers. Of het nu gaat om organisatoren van evenementen, overheden, profit of non-profit organisaties.”

Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"