Ronny Hooch Antink

PARTNER
Ronny Hooch Antink is sinds 2007 Algemeen Directeur van evenementenorganisatie-bureau LOC7000, gespecialiseerd in de facilitaire organisatie van grootschalige publieksevenementen. Het meedenken over veiligheid vanaf de conceptfase van een evenement is ingebed in het DNA van de organisatie. Maar dit is niet altijd zo’n logisch uitgangspunt geweest. Ruim twintig jaar geleden was veiligheid in de evenementen-branche nog een onontgonnen gebied. Bij zijn aantreden als productiemanager in het door Joost Carlier opgezette bedrijf werd Hooch Antink in 1993 direct geconfronteerd met een aantal uitdagingen op dat vlak, waaronder de open air concerten van rockband Guns ‘n’ Roses in het Goffertpark in Nijmegen en de eerste editie van Lowlands, het jaarlijks terugkerende muziekfestival in Biddinghuizen.

Binnen Lowlands was Hooch Antink vanaf het begin mede verantwoordelijk voor de gehele productie. Waaronder logistiek, terreininrichting en het vergunningen- en gemeentebeleid met betrekking tot de overheidsdiensten. In deze rol kreeg hij ook te maken met steeds groter wordende veiligheidsvraagstukken. Bij gebrek aan wet- en regelgeving vanuit de overheid ontstond de noodzaak om, in samenwerking met de lokale overheid en diensten, een eigen plan van aanpak en bijbehorende richtlijnen te formuleren. Een verzoek van de Arbeidsinspectie om dit verder te formaliseren resulteerde uiteindelijk in de oprichting van de Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM). Hooch Antink was hiervan mede-initiatiefnemer en gedurende de eerste zes jaar bestuurslid.

Veel praktijkkennis uit deze beginperiode wordt nu op grote schaal bij evenementen toegepast en heeft bijgedragen tot de professionalisering van de sector. Kenmerkend is Hooch Antink’s uitgangspunt dat ieder publieksevenement maatwerk vereist, ook waar het uitwerken van veiligheidsplannen en calamiteiten-scenario’s betreft. Veiligheid en crowd management zouden standaard al in de conceptfase van een evenement geïntegreerd moeten worden.

Hooch Antink wordt vanuit zijn expertise geregeld gevraagd voor trainingen en seminars in opdracht van diensten, overheden en organisatoren. Zo gaf hij onder meer trainingen aan diensten in de verschillende veiligheidsregio’s naar aanleiding van de nationale crisisbeheersingsoefening Bonfire (2005).

Foto: Andreas Terlaak

Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"