Slide #2

Crowd Care ondersteunt op strategisch, tactisch en operationeel niveau

Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"