Wat zijn de startcompententies?

Wat zijn de startcompententies?

  • Het strekt tot de aanbeveling dat deelnemers enkele jaren werkzaam- of betrokken zijn in het werkveld van Evenementenveiligheid en Crowd Management, dit omdat van de deelnemer een bepaalde mate van inbreng wordt verwacht;
  • Er wordt getracht een gemêleerde groep publieke en private deelnemers samen te stellen, die in staat zijn elkaars context te begrijpen, elkaar te versterken en van elkaar te leren;
  • De deelnemer heeft een MBO+ werk en denk niveau en is bijvoorbeeld werkzaam bij de Politie, Brandweer, GHOR,  Veiligheidsregio, Gemeente, Beveiliging, Justitie, Evenementenorganisatie, Vervoer en logistiek, Medische supplier of Adviesbureau;
  • Mocht de deelnemer niet aan deze competenties kunnen voldoen, dan zal een intake gesprek volgen, met de insteek deelname mogelijk te maken;
  • De leergang wordt aangeboden op HBO niveau.
Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"