Wat kan ik als ik deze leergang gevolgd heb?

Wat kan ik als ik deze leergang gevolgd heb? – Doelstellingen:

  • De veiligheid en Crowd Management rondom een evenement kwalitatief kunnen beoordelen en/of organiseren;
  • Kritisch onderscheid kunnen maken in de bruikbaarheid van goedbedoelde, aangeleerde wijsheden en/of eigen theorieën, naar een meer onderbouwde en bewuste handelswijze, ondersteunt door onderzoek en wetenschap;
  • De aanwezige kennis bij publieke en private partijen tot een bruikbaar geheel en essentie kunnen samenbrengen;
  • Gebruik kunnen maken van de diverse publieke en private deskundigheid, waarbij met elkaar wordt geleerd en wordt gedeeld. Een multidisciplinaire beroepshouding door inzichten en vaardigheden uit de verschillende kennisdomeinen en deze toepassingsgebieden overstijgen;
Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"