Verdiepings Modules

Aangezien verschillende onderwerpen niet volledig kunnen worden uitgediept in de duur van deze leergang zijn er enkele verdiepingsmodules.

1-Crisis management;

2-Crowd control;

3-Constructies;

4-Leiderschap.

Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"