Hoe is de leergang opgebouwd?

Hoe is de leergang opgebouwd?

  • De leergang bestaat uit 8 modules  (A. t/m H.) verdeeld over 4 hele dagen;
  • Elke module biedt leerdoelen, competenties, inzichten, kennis en achtergronden;
  • Een krachtige leergang voor de professional uit het beroepenveld, verzorgd door gerenommeerde deskundigen met een goede naam in de markt;
  • Waar relevant wordt ieder module behandeld door twee experts. Eén uit de publieke en één uit de private sector;
  • Beiden behandelen binnen dat dagdeel vanuit hun achtergrond het onderwerp maar komen aan het eind van het dagdeel wel met een gezamenlijke conclusie;
  • Module G wordt gedeeltelijk in het Engels verzorgd;

Programma
(dag 1)
A-De private organisator
Daniel Schippers (gemeente A’dam) & Ronny Hooch Antink (CrowdCare)
B-Risicoanalyse en beheersing
Glenn Schoen (DGA) & Gerard van Duykeren (CrowdCare)

(dag 2)
C-Het Publiek Domein
Roy Johannink (PBLQ) & Ruben Brouwer (VVEM)
D-Crowd Management = Wetenschap (rekenen & gedrag)
Serge Hoogendoorn (TuD) & Hans van de Sande (RuG)

(dag 3)
E-Krachtenveld bij evenementen & Leiderschap
Hans Vos (Politie Noord Holland) & Robrecht Baving (CrowdCare)
F-Crisis management + Communicatie
Maureen Snijders (DGA) & Organisator (dance & concert)

(dag 4)
G-Crowd Management = De Praktijk
Mark Harding (Showsec) & Cees Muurling (CrowdCare)
H-Eindopdracht

Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"