(dag 3 – dagdeel 6)

F- Crowd Management & gedrag = De Praktijk

Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"