(dag 3 – dagdeel 5)

E-Crowd Management & gedrag = De Theorie

Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"