Leergang

LEERGANG ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’

De eerste groep van 15 professionals is geslaagd voor de leergang in januari 2015

Tweede editie Leergang

Na een geslaagde eerste editie van de leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’ wordt deze in januari en februari 2016 voor de tweede maal georganiseerd voor zowel het publieke als het private beroepenveld.

De leergang heeft een voortrekkersrol als het gaat om te komen tot een standaard in de publieke en private samenwerking. Waarbij alle verantwoordelijken in het vergunningstraject en tijdens de uitvoering over eenzelfde kennis en niveau beschikken.

Onze visie is dat veiligheid een niet op zichzelf staand onderdeel is binnen het organiseren van evenementen, maar een element dat door de gehele organisatie verweven is waarbij zowel interne als externe stakeholders hun rol en verantwoordelijkheid hebben.

De leergang heeft tot doel

“Het verder professionaliseren van de aan Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management gerelateerde branche in Nederland en daarbuiten”. De leergang heeft een positieve toonzetting en een stevige content, waarbij een actieve rol van de deelnemer wordt verwacht.

Handvatten

De deelnemer wordt handvatten geboden om op concrete wijze invulling te geven aan een professioneel kritische instelling binnen het werkveld van Evenementenorganisatie, Veiligheid en Crowd Management om zorgvuldig te kunnen acteren als het gaat om vermeende feiten, hulpmiddelen, ‘best practise en lessons learned’.

Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"