Expertise

Crowd management

  • Afstemming en samenhang deelplannen
  • Constructie en (ver)bouwprojecten
  • Health & Safety analyse
  • Incidentbestrijding
  • Veiligheidsaudits
Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"