Workshops

Om kennis op te doen over enkele specifieke onderdelen binnen het evenementenveiligheid, zijn enkele workshops samengesteld.

Wat zijn de startcompententies?

 • Affiniteit met evenementenveiligheid aangevuld met kennis of betrokkenheid door scholing of werkervaring in het werkveld van Evenementenveiligheid en Crowd Management, dit omdat van de deelnemer een bepaalde mate van inbreng wordt verwacht;
 • Er wordt getracht een gemêleerde groep publieke en private deelnemers samen te stellen, die in staat zijn elkaars context te begrijpen, elkaar te versterken en van elkaar te leren;
 • De deelnemer heeft minimaal een MBO+ werk en denk niveau en is bijvoorbeeld werkzaam bij de Politie, Brandweer, GHOR,  Veiligheidsregio, Gemeente, Beveiliging, Justitie, Evenementenorganisatie, Vervoer en Logistiek, Medische supplier of Adviesbureau;
 • De workshops worden aangeboden op MBO+/HBO niveau.

Hoe zijn de workshops opgebouwd?

 • Een workshop duurt ca. 0,5 dag;
 • Elke workshop biedt leerdoelen, competenties, inzichten, kennis en achtergronden;
 • Een leerzame workshop voor de (beginnende) professional uit het beroepenveld, verzorgd door gerenommeerde deskundigen met een goede naam in de markt, zowel uit de publieke- als private sector.

Workshops:

Workshop 01: Risico-analyse

  • Ongevallenanalyse
  • Risico’s & wegingen
  • Diverse modellen & methodieken
  • Weging en beoordelen
  • Risico’s van de risico-analyse
  • Belangrijke risico’s

Workshop 02: Introductie Crowd Management

  • Profielanalyse evenement
  • Dataverzameling
  • Site design
  • Bezoekersinformatie
  • Integraal veiligheids- en mobiliteitsteam
  • Fases evenement
  • Crisis- & incidentmanagement (CMTE/IBP)

Workshop 03: Entreeproces & Barrierconstructies

  • De risico’s van hoge publieksdichtheden
  • De MOJO-barrier & barrier-layouts
  • De risico’s van het entreeproces
  • De verschillende fases van het entreeproces
  • Statistische benadering

Workshop 04: Awareness & Bewust Waarnemen

  • Bewust Waarnemen
  • Afwijkend gedrag
  • Dreigingen
  • Publiek vs. privaat
  • Veiligheidsmaatregelen

Workshop 5: Risicovolle weersomstandigheden

  • Ongevallenanalyse
  • Data analyse constructies
  • Ontleden van weersomstandigheden
  • Knelpunten in besluitvorming
  • Incidentopvolging / ontruimen

Workshop 06: Constructie veiligheid, Brandveiligheid, Milieu & Hygiëne

  • Omgaan met vergunningvoorschriften
  • Wettelijk kader & betrokken actoren
  • Plannen & draaiboeken
  • Veiligheidsafstanden
  • Preventiecontroles

Wat is de planning?

 • De gewenste grootte van de klas is 12 tot 16 personen;
 • Locatie midden-Nederland;
 • Kosten: ntb (ex.BTW)
 • Voor data neem a.u.b. contact met ons op via info@crowdcare.nl
Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"