Basiscursus Evenementenveiligheid

Onze visie is dat veiligheid een niet op zichzelf staand onderdeel is binnen het organiseren van evenementen, maar een element dat door de gehele organisatie verweven is waarbij zowel interne- als externe stakeholders hun rol en verantwoordelijkheid hebben.

De basiscursus heeft tot doel;

“Een basis bieden voor een (beginnend) professional op het gebied van Vergunningen, Veiligheid & Crowd Management”. De basiscursus heeft een positieve toonzetting en een stevige content, waarbij een actieve rol van de deelnemer wordt verwacht.

De deelnemer wordt handvatten geboden om op concrete wijze invulling te geven aan een professioneel kritische instelling binnen het werkveld van Vergunningen, Veiligheid en Crowd Management. Na afronding van deze leergang heeft de deelnemer een sterke theoretische basis, aangevuld met praktijkvoorbeelden om zich goed te kunnen bewegen in het werkveld.

Wat kan ik als ik deze basiscursus gevolgd heb? – Doelstellingen:

 • Een volledig beeld hebben ontwikkelt van het werkveld van evenementenveiligheid;
 • Theoretische kennis en modellen leren kennen om op een gestructureerde wijze naar veiligheid bij evenementen te kijken;
 • De aanwezige kennis bij publieke en private partijen tot een bruikbaar geheel en essentie kunnen samenbrengen;
 • Planvorming op te stellen voor vergunningaanvragen en de juiste private- en publieke stakeholders betrekken voor de operationele uitvoering.

Wat zijn de startcompententies?

 • Affiniteit met evenementenveiligheid;
 • Er wordt getracht een gemêleerde groep publieke en private deelnemers samen te stellen, die in staat zijn elkaars context te begrijpen, elkaar te versterken en van elkaar te leren;
 • De deelnemer heeft minimaal een MBO werk- en denk niveau en is bijvoorbeeld werkzaam bij de Politie, Brandweer, GHOR,  Veiligheidsregio, Gemeente, Beveiliging, Justitie, Evenementenorganisatie, Vervoer en Logistiek, Medische supplier of Adviesbureau;
 • Mocht de deelnemer niet aan deze competenties kunnen voldoen, dan zal een intake gesprek volgen, met de insteek deelname mogelijk te maken;
 • De leergang wordt aangeboden op HBO niveau.

Hoe is de basiscursus opgebouwd?

De basiscursus bestaat uit modules verdeeld over 3 dagen;

 • Elke module biedt leerdoelen, competenties, inzichten, kennis en achtergronden;
 • Een goede basiscursus voor de (beginnende) professional uit het beroepenveld, verzorgd door gerenommeerde deskundigen met een goede naam in de markt, zowel uit de publieke- als private sector;

Module 01: Risico-analyse

 • Risico’s & wegingen
 • Diverse modellen & methodieken
 • Weging en beoordelen
 • Risico’s van de risico-analyse
 • Belangrijke risico’s

Module 02: Introductie Crowd Management

 • Profielanalyse evenement
 • Dataverzameling
 • Site design
 • Integraal veiligheids- en mobiliteitsteam
 • Fasen evenement
 • Crisis- & incidentmanagement (CMTE/IBP)

Module 03: Entreeproces & Barrierconstructies

 • De risico’s van hoge publieksdichtheden
 • De MOJO-barrier & barrier-layouts
 • De risico’s van het entreeproces (do’s & don’ts)
 • De verschillende fases van het entreeproces
 • Statistische benadering

Module 04: Awareness & Bewust Waarnemen

 • Bewust Waarnemen
 • Afwijkend gedrag
 • Actuele dreigingen
 • Publiek vs. privaat
 • Veiligheidsmaatregelen

Module 5: Risicovolle weersomstandigheden

 • Ongevallenanalyse
 • Data analyse constructies
 • Ontleden van weersomstandigheden
 • Knelpunten in besluitvorming
 • Incidentopvolging / ontruimen

Module 06: Constructie veiligheid, Brandveiligheid, Milieu & Hygiëne

 • Omgaan met vergunningvoorschriften
 • Wettelijk kader & betrokken actoren
 • Plannen & draaiboeken
 • Veiligheidsafstanden
 • Preventiecontroles

Module 07: Opschaling & Crisisbeheersing

 • Ongevallenanalyse – casus
 • Opschaling organisatie & overheid
 • Publiek-private samenwerking
 • Informatiemanagement


Trainers: 

  • Gerard van Duijkeren
  • Ruud van Buren
  • Daniël Pardijs
  • Ismé Kamminga
  • Malik Sanders
  • Sherman Bonofacio
  • Mark van Barreveld

Kijk op de de pagina Trainers voor uitgebreide beschrijvingen.


Wat is de planning?

 • Gewenste grootte van de klas is 12 tot 16 personen;
 • Locatie: Utrecht;
 • Kosten: €1.099 (ex. btw);
 • Cursusdata:
  • Cursus 01: maandag 15 april t/m woensdag 17 april
  • Cursus 02: maandag 27 mei t/m woensdag 29 mei
  • Cursus 03: maandag 16 september t/m woensdag 18 september
  • Cursus 04: maandag 4 november t/m woensdag 6 november
 • Elke dag is van 09:30 – 18:00 uur;
Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"