Opdracht: Crowd Management vanuit het oogpunt verkeer

Crowd Management vanuit het oogpunt verkeer. Hoe kunnen wij in onze binnenstad publieks- en verkeersstromen zo goed mogelijk scheiden van openbaar vervoer, parkeren, toegangswegen openbare ruimte naar evenemententerrein?

Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"