Opdracht: Kijkend naar een kermis

Kijkend naar een kermis; wat zijn de ‘best practise en lessons learned’ op het vlak van evenementenveiligheid?

Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"