Opdracht: Gewenste (multidisciplinaire) samenwerking

Wat is de gewenste (multidisciplinaire) samenwerking bij een calamiteit en/of ontruiming?

Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"