Crowd Care Consultancy van start

PERSBERICHT

Utrecht, 27 augustus 2012 – Vier ervaren professionals uit de evenementenbranche hebben hun krachten gebundeld in Crowd Care, een consultancy bureau ten behoeve van evenementenveiligheid en crowd management. Crowd Care bestaat uit Ronny Hooch Antink (Loc7000), Cees Muurling (The Mojo Barriers), John Mulder (TwistedDutchmen / Mojo Concerts) en Gerard van Duykeren (The Security Company). Crowd Care Consultancy is opgericht vanuit de behoefte een brug te slaan tussen theorie en praktijk.

De vier partners van Crowd Care hebben, ieder vanuit hun eigen discipline, dagelijks met vraagstukken rond evenementenveiligheid en crowd management te maken. Gezamenlijk maakten zij deel uit van vele duizenden evenementen, waaronder grootschalige projecten als Live Aid, Sail Amsterdam, Lowlands, de Nijmeegse Vierdaagse, Libelle Zomerweek, Koninginnedag, concerten van U2, Madonna en Coldplay, culturele festivals en nationale sportevenementen. Zij ondersteunden Metallica en de Rolling Stones bij hun wereldtournees en adviseerden organisaties als Wembley Stadium en The Greater London Authority, organisator van de publieksevenementen rondom de Olympische Spelen 2012.

Door deze jarenlange ervaring weten de partners van Crowd Care als geen ander met welke  uitdagingen bestuurders of organisatoren te maken krijgen bij het opzetten van grootschalige, complexe en soms risicovolle evenementen of bijeenkomsten. Maar ook de vele kleinschalige projecten hebben de praktijkkennis versterkt. De belangrijkste bevinding: een goede voorbereiding kan veel incidenten ondervangen, maar de praktijk is grillig en sluit niet altijd aan bij wat er aan de bestuurstafel is bedacht. En vooral uit die praktijk is lering te trekken. Meer en meer ontstond bij de partners de behoefte een brug te slaan tussen de gangbare theoretische uitgangspunten over veiligheid en crowd management en de praktische uitwerking:

“We zien in ons dagelijks werk dat de veiligheid daadwerkelijk kan verbeteren door inbreng uit de praktijk. In onze ervaring blijft veiligheid nog te vaak een papieren tijger, terwijl toepasbaarheid en praktische uitvoerbaarheid essentieel zijn. Onze drijfveer is evenementen steeds veiliger te maken en met onze kennis een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de sector waar we ons zo sterk mee verbonden voelen. Daarbij klopten overheden, organisatoren en dienstverleners voor de oprichting al regelmatig bij ons aan voor strategisch advies en praktische ondersteuning. Het is voor ons dan ook een logische stap om de complementaire samenwerking om te zetten in een onderneming.”

Crowd Care ondersteunt (lokale) overheden, organisatoren en hulpverleningsdiensten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. “De theoretische kennis en praktijkervaring die in de afgelopen tientallen jaren is opgebouwd willen we graag delen met onze opdrachtgevers. Of het nu gaat om organisatoren van evenementen, overheden, profit of non-profit organisaties.”

Gerelateerde berichten

Leergang ‘Evenementenorganisatie, Veiligheid & Crowd Management’
"veiligheid is een niet op zichzelf staand onderdeel"